06 feb 2013 17:42

Financiering van het nieuwe rollend materieel van de NMBS

De ministerraad stemt in met de financiering van de aankoop van 21 elektrische motorstellen AM08
Desiro voor de NMBS die minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille Voorstelt.

De NMBS Holding zal 21 elektrische motorstellen AM08 Desiro aankopen via een lening voor een bedrag van 108 050 349,54 euro en ze ter beschikking stellen van de NMBS die eigenaar wordt van het materieel. De vaste vastgelegde interestvoet bedraagt 4,04648%, en de toegepaste marge 0,02%, waardoor de annuïteit van de aflossing van de lening 7 997 697,49 euro bedraagt, gedurende 20 jaar. De ministerraad beslist om een specifieke exploitatietoelage aan de NMBS Holding toe te kennen van 7 997 697,49 euro (niet geïndexeerd), voor de periode van 2013 tot en met 2032. Ze wordt ingeschreven op een afzonderlijke budgetallocatie en jaarlijks betaald op 30 april.