02 apr 2004 17:00

Fiscale maatregelen in verband met doodgeboren kinderen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor doodgeboren kinderen in het belastbare tijdperk worden beschouwd als personen die deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor doodgeboren kinderen in het belastbare tijdperk worden beschouwd als personen die deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar.

Doodgeboren kinderen (t.t.z. miskraam na tenminste 180 dagen zwangerschap) zullen zoals thans reeds het geval was voor kinderen die kort na de geboorte sterven, eveneens fiscaal als ten laste beschouwd worden en bijgevolg zal ook voor doodgeboren kinderen de toeslag op het basisbedrag van de belastingvrije som worden toegekend. Deze maatregel treedt in werking vanaf 1 januari 2005.