04 apr 2003 17:00

Fiscale maatregelen zeescheepvaart

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen (*) van de Programmawet tot regeling van de inwerkingtreding van de fiscale bepalingen met betrekking tot de zeescheepvaart.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen (*) van de Programmawet tot regeling van de inwerkingtreding van de fiscale bepalingen met betrekking tot de zeescheepvaart.

Dit ontwerp stelt België in staat een zeescheepvaart onder Belgische vlag te ontwikkelen, hetgeen een gunstige invloed heeft op de werkgelegenheid en het investeringsklimaat, op de controle over de kwaliteit, tewerkstelling en de arbeidsvoorwaarden aan boord van de schepen, alsook op het imago van België. (*) artikelen 115 tot 127 van de Programmawet van 2 augustus 2002.