12 jan 2007 16:00

Fiscale stimulans voor de commerciële binnenvaart

Fiscale maatregel bevordert herinvestering van ondernemingswinsten in de commerciële binnenvaart

Fiscale maatregel bevordert herinvestering van ondernemingswinsten in de commerciële binnenvaart

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de vrijstelling van de meerwaarden gerealiseerd op schepen van de commerciële binnenvaart. Het gaat om een fiscale maatregel die de herinvestering van ondernemingswinsten in nieuwe schepen voor de binnenvaart bevordert door een vrijstelling van belasting toe te kennen op gerealiseerde meerwaarden. De bedoeling van de maatregel is om de ondernemingen uit de binnenvaartsector die voornamelijk kleine zelfstandigen zijn, een stimulans te geven zodat ze in nieuwe, grotere en moderne schepen kunnen investeren.