22 mei 2021 11:03

Fiscale vergroening van de mobiliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed voor de organisatie van de fiscale vergroening van de mobiliteit. 

Het voorontwerp van wet bevat een aantal maatregelen die bestaande fiscale bepalingen wijzigen en nieuwe invoeren om een fiscale vergroening van de mobiliteit te bekomen. De maatregelen betreffen:

  • de elektrificatie van het bedrijfswagenpark
  • verhoogde kostenaftrek voor laadstations voor elektrische wagens
  • degressieve belastingvermindering voor laadstations voor elektrische wagens
  • investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens en elektrische laadinfrastructuur
  • versterking van de bestaande regeling van het mobiliteitsbudget
  • de levering van elektriciteit voor het laden van een elektrisch voertuig wordt beschouwd als een onderdeel van de afname van elektriciteit zonder een afzonderlijke distributieverplichting 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.