19 mrt 2004 16:00

Fiscale vrijstelling bij de aanwerving van personeel met een laag loon

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de vrijstelling voor bijkomend personeel, waarover de KMO's kunnen beschikken wanneer zij werknemers met een laag loon in dienst nemen, voor vier jaar (2004 tot 2007) verlengt.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de vrijstelling voor bijkomend personeel, waarover de KMO's kunnen beschikken wanneer zij werknemers met een laag loon in dienst nemen, voor vier jaar (2004 tot 2007) verlengt.

Voor 2004 (aanslagjaar 2005) bedraagt deze vrijstelling 4.530 EUR per eenheid bijkomend personeel. Overigens zal het begrip "laag loon" (*) worden aangepast om de link te leggen met de criteria die voor de structurele vermindering van sociale bijdragen weerhouden worden. (*) uit het koninklijk besluit van 19 maart 1998.