29 mrt 2024 16:57

Fiscale vrijstelling voor flexi-jobs binnen uitgebreid toepassingsgebied Duitstalige gemeenschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de fiscale vrijstelling gelieerd aan de uitbreiding van het toepassingsgebied van flexi-jobs in de Duitstalige gemeenschap.

Vanaf 1 juli 2024 wordt het toepassingsgebied voor flexi-jobs in de Duitstalige Gemeenschap uitgebreid naar drie bijkomende sectoren, namelijk werknemers en werkgevers met kinderopvang als hoofdactiviteit, het officieel onderwijs en het gesubsidieerd personeel van het door de gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs, en bepaalde werknemers en werkgevers uit de sport- en cultuursector.

Het ontwerp maakt de fiscale vrijstelling van de flexi-jobregeling van toepassing op deze sectoren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.