09 jul 2004 17:00

Fiscaliteit

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende oprichting van de dienst "voorafgaande beslissingen in fiscale zaken" bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende oprichting van de dienst "voorafgaande beslissingen in fiscale zaken" bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Deze dienst moet kunnen werken in totale hiërarchische onafhankelijkheid, zowel bij de voorbereiding van de voorafgaande beslissingen in fiscale zaken als bij het nemen van deze beslissingen. Het ontwerp van koninklijk besluit zorgt ervoor dat de dienst juist wordt bemand en zijn verantwoordelijkheid neemt op basis van de procedures in overeenstemming met zijn missie. Het ontwerp bepaalt de werkingsmodaliteiten en zorgt ervoor dat een college wordt opgericht dat de leiding heeft over de dienst "voorafgaande beslissingen in fiscale zaken".