11 nov 2021 10:29

FOD Binnenlandse Zaken: overheidsopdracht betreffende de administratie en het beheer van het serverpark

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de bekendmaking van het bestek van de overheidsopdracht betreffende de administratie en het beheer van het serverpark, voor de verschillende directies van de FOD Binnenlandse Zaken.