11 nov 2021 10:29

FOD BOSA: overheidsopdracht betreffende het FAS-platform

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende het softwareonderhoud, de ondersteuning en uitbreidingen van het FAS-platform (Federal Authentication Service).

Concreet gaat het om een vierjarige raamovereenkomst die bestaat uit een perceel ter continuïteit van het huidige FAS-platform en de ontwikkeling van nieuwe componenten, een perceel voor productexpertise en tenslotte een perceel voor algemene ICT-expertise. De overeenkomst zal verlopen via de openbare procedure.