20 mrt 2021 08:56

FOD BOSA: overheidsopdracht betreffende human-centered design

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende human-centered design.

Eén van de missies van de dienst Digitale Transformatie van de FOD BOSA bestaat in het ontwikkelen van tools en diensten in alle aspecten van digitale communicatie om de verschillende overheidsadministraties te ondersteunen bij het realiseren van hun digitale transformatie in directe samenwerking met burgers en bedrijven.

Daartoe werd in het verleden reeds een raamovereenkomst afgesloten om de FOD BOSA en de verschillende federale overheidsdiensten de mogelijkheid te bieden een beroep te doen op ontwerpexperts die human centered-methodes toepassen. De huidige raamovereenkomst beoogt de continuïteit van dit dienstenaanbod te verzekeren. 

De overeenkomst, die voorziet in drie verschillende percelen, zal verlopen via een openbare procedure met Europese bekendmaking, waarbij naast de techniek van de raamovereenkomst ook deze van de aankoopcentrale wordt gebruikt.