20 nov 2021 17:50

FOD BOSA: overheidsopdracht met betrekking tot de diensten voor de kwaliteitsborging in het ICT-domein

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht met betrekking tot de diensten voor de kwaliteitsborging van het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de exploitatie en het risicobeheer van toepassingen, diensten, herbruikbare componenten en platformen in het ICT-domein, voor rekening van het directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA.

Het gaat om een raamovereenkomst met een looptijd van één jaar, die driemaal met één jaar kan worden verlengd. De overeenkomst die via een open procedure verloopt, omvat één perceel voor expertise op het gebied van kwaliteitsborging en risicobeheer en één perceel voor de aankoop en het onderhoud van software en licenties voor de uitvoering van plannen ter verbetering van de kwaliteitsborging.