19 jun 2015 15:33

FOD Buitenlandse Zaken: overheidsopdracht met betrekking tot de beschikbaarstelling van een globale "Wide Area Networking"-dienst

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de verlenging van de overheidsopdracht rond de beschikbaarstelling van een globale "Wide Area Networking"-dienst (WAN) en de bijhorende diensten voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

De opdracht met de firma Orange Business Services (OBS), die afloopt op 21 oktober 2016, wordt verlengd met een periode van 32 maanden, met retroactieve werking vanaf 1 januari 2015 voor een vermindering van de werkingskosten. Dankzij de verlenging van het contract kan de stafdirectie Informatie- en Communicatietechnologie:

  • haar verbintenissen nakomen in het kader van de door de regering opgelegde besparingsmaatregelen inzake de werkingskosten van ICT
  • in de komende jaren de continuïteit waarborgen van de ICT-diensten voor het departement Buitenlandse Zaken (veiligheid, mobiliteit...)
  • de nodige budgettaire ruimte en tijd vrijmaken voor het op punt stellen van de nieuwe strategie inzake de consolidatie en outsourcing van de ICT-infrastructuur van het departement Buitenlandse Zaken naar federale hosting centers.