20 dec 2002 16:00

FOD Economie

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, heeft de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit (*) goedgekeurd houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en bepaling van de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende de oprichting van federale overheidsdiensten en federale programmatorische overheidsdiensten (**).

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, heeft de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit (*) goedgekeurd houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en bepaling van de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende de oprichting van federale overheidsdiensten en federale programmatorische overheidsdiensten (**).

Dit ontwerp preciseert de datum waarop de FOD Economie de volgende diensten overneemt: - Ministerie van Economische zaken (met uitzondering van een deel van de Administratie der Algemene diensten, die later zal worden overgenomen), - Ministerie van Middenstand en Landbouw, - Ministerie van Justitie, - Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. (*) houdende uitvoering van het artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 25 februari 2002. (**) hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001.