15 dec 2010 11:08

FOD Financiën

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering - niveau C en D

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering - niveau C en D

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat personeelsleden van de FOD Financiën overdraagt aan de Vlaamse regering. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders geeft gevolg aan de beslissing van de Vlaamse regering om vanaf 1 januari 2011 zelf de dienst te verzekeren voor het eurovignet en de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de inverkeerstelling. De Vlaamse regering neemt daarvoor het betrokken personeel van de FOD Financiën over. Een tweehonderdtal personeelsleden werden al overgeheveld met het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad op 10 november 2010 goedkeurde.

Het huidige ontwerp regelt de overdracht van een personeelslid van niveau C en 46 personeelseden van niveau D.