03 okt 2019 17:33

FOD Financiën stuurt belastingberekeningen digitaal via eBox.

Sinds 1 oktober verstuurt de FOD Financiën de aanslagbiljetten in de personenbelasting via eBox. eBox is de digitale, persoonlijke en beveiligde brievenbus van iedere burger, waar de overheid documenten digitaal naartoe stuurt. Wie zijn aanslagbiljet digitaal wil ontvangen, moet zijn eBox activeren. De FOD Financiën stuurde gisteren 972.000 e-mails om burgers dat te laten doen.

De eBox werd in het leven geroepen in het kader van de digitale transformatie van de overheid. Ze moet de overheid helpen niet enkel papier uit te sparen, maar vooral digitaal en klantgerichter worden. De verzending via eBox vervangt de verzending via brief en heeft dezelfde juridische waarde. De eBox wordt door steeds meer overheidsorganisaties gebruikt om officiële documenten digitaal te versturen.

De komende jaren zullen stapsgewijs meer documenten van de FOD Financiën en andere overheidsinstellingen digitaal beschikbaar worden via eBox. Wie al gebruik maakt van een platform zoals Doccle, bpost bank of TrustO, kan bovendien zijn of haar eBox hieraan koppelen.

Alle belastingberekeningen opgemaakt vanaf 1 oktober, stuurt de FOD Financiën via eBox aan de burgers die hun eBox hebben geactiveerd. De belastingberekeningen die begin oktober worden verstuurd en opgemaakt zijn eind september stuurt de FOD Financiën wel nog op papier, ook al werd de eBox geactiveerd.

Partners die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen, moeten beiden hun eBox activeren.

De melding via eBox vervangt de verzending van de belastingberekening via Zoomit. De belastingberekeningen worden dus niet meer ter beschikking gesteld via Zoomit. Wie moet betalen, kan dat rechtstreeks via MyMinfin, het online fiscaal dossier. Wie de eBox niet activeert, krijgt alle documenten verder per brief. www.mye-box.be