10 okt 2012 13:34

FOD Financiën voert nieuw systeem voor dagelijkse post in

De FOD Financiën voert een nieuw systeem voor de behandeling van de dagelijkse post in. Het voorstel van de minister van Financiën heeft de goedkeuring van de ministerraad.

De FOD Financiën voert een nieuw systeem in voor de behandeling van de dagelijkse post, UVRD+ genaamd.  UVRD+, uitgestelde vergoeding/rétribution différée, behandelt de ophaling, de frankering, de verzending van de post en pakjes behalve de belastingaangiften en de post van FINpress, de drukkerij van de FOD Financiën. De UVRD dienst is enkel voorbehouden voor de overheid en Bpost is de enige leverancier. De ministerraad stemt eveneens in met de toekenning van een extra financiering voor de invoering van het nieuwe systeem.