07 nov 2003 16:00

FOD Justitie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de vastlegging van kredieten (*) goed voor opfriswerkzaamheden en werken in verband met de elektriciteit op de 1ste en 2de verdieping van het gebouw aan de Quatre Brasstraat, 13 te Brussel. In dit gebouw zijn onder meer de Diensten van het Parket en de onderzoeksrechters gehuisvest.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de vastlegging van kredieten (*) goed voor opfriswerkzaamheden en werken in verband met de elektriciteit op de 1ste en 2de verdieping van het gebouw aan de Quatre Brasstraat, 13 te Brussel. In dit gebouw zijn onder meer de Diensten van het Parket en de onderzoeksrechters gehuisvest.

(*) in het kader van de begrotingsdiscipline opgelegd door de Minister van Begroting in een omzendbrief van 6 maart 2003.