29 apr 2011 14:08

FOD Justitie

Centrale autoriteit voor de onderhoudsverplichtingen

Centrale autoriteit voor de onderhoudsverplichtingen

De ministerraad wijst de FOD Justiitie aan als centrale autoriteit die bevoegd is voor de onderhoudsverplichtingen. De beslissing vloeit voort uit een aantal internationale en Europese verbintenissen die België moet naleven om de samenwerking inzake de internationale inning van alimentatie voor kinderen te stroomlijnen.

De beslissing voert verordening nr 4/2009 van de raad van 18 december 2008 uit (*). Het deel ervan dat nu in werking is getreden regelt de administratieve samenwerking tussen de lidstaten. Om de centrale autoriteit eveneens meer slagkracht te geven wordt een extra budget voor personeelskosten uitgetrokken. 

(*) betreffende de bevoegheid, het toepasselijk recht, de erkenning en de tenuitvoering van beslissingen en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen.