03 mrt 2011 15:43

FOD Justitie

Centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten

Centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Justitie Stefaan De Clerck een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de vernieuwing van het Centraal Register van Testamenten en Huwelijksovereenkomsten regelt. 

Vanaf   2011 worden de huwelijksovereenkomsten toegevoegd aan het vernieuwde register van testamenten. Daarin worden de huwelijksovereenkomsten en de gewijzigde huwelijksovereenkomsten opgenomen met vermelding van het stelsel. Het is de bedoeling om de gegevens voor alle huwelijkscontracten centraal te publiceren. Voor huwelijksovereenkomsten die ook een beschikking bij overlijden bevatten is er geen dubbele registratie meer nodig.

Het register wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Het ontwerp vervangt eveneens de bepalingen van het kb van 28 oktober 1977, die het verouderde entrale register regelen. Het Belgisch notariaat heeft immers een moderne versie van de registers ontwikkeld die makkelijker te consulteren is.