06 mei 2022 16:32

FOD Justitie: bijkomende middelen voor voogdij en de strijd tegen mensenhandel

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met het verlenen van bijkomend budget voor de FOD Justitie naast de interdepartementale provisie Oekraïne.

De ministerraad keurde een provisie van 800 miljoen euro goed voor uitgaven die het gevolg zijn van een verhoogde werklast door de instroom van Oekraïense vluchtelingen. De bijkomende middelen voor de FOD Justitie zullen aangewend worden voor de volgende domeinen:

  • De strijd tegen uitbuiting en mensenhandel

Naar aanleiding van de plotse hoge instroom van vluchtelingen uit Oekraïne is er een verhoogd risico op uitbuiting en mensenhandel. Daarom is het belangrijk deze personen goed te informeren over de risico’s en de beschikbare hulpdiensten door middel van sensibiliseringscampagnes en een 24/7 bereikbare telefoonlijn. Ook de personen die in contact staan met vluchtelingen moeten zich bewust zijn van de maatregelen die genomen moeten worden om elke vorm van uitbuiting te voorkomen.

  • Voogdij

Daarnaast is er een groot aantal minderjarige vluchtelingen die niet begeleid zijn door iemand die het ouderlijk gezag uitoefent. De dienst Voogdij van FOD Justitie heeft als opdracht om de minderjarigen op te vangen, de identiteit te verifiëren en een voogd aan te wijzen. De dienst begeleidt de voogden door hen te selecteren, op te leiden en de lopende voogdijen sociaal en administratief op te volgen. Ten tweede moeten er bijkomende voogden geselecteerd worden. Enerzijds moeten er 25 werknemer-voogden worden aangetrokken die tot max 700 jongeren moeten begeleiden. Anderzijds moeten er bijkomende vrijwillige en zelfstandige voogden worden geselecteerd, opgeleid en begeleid.