25 jun 2004 17:00

FOD Justitie: externe technische bijstand

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met de publicatie van de algemene offerteaanvraag (*) voor de terbeschikkingstelling van externe technische bijstand ten behoeve van de FOD Justitie.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met de publicatie van de algemene offerteaanvraag (*) voor de terbeschikkingstelling van externe technische bijstand ten behoeve van de FOD Justitie.

De FOD Justitie wil een nieuwe dienstenopdracht afsluiten om te voorzien in de vervanging van 8 externe medewerkers, die thans werkzaam zijn bij de stafdienst ICT (**) van de FOD Justitie en zo externe technische bijstand te bekomen voor de ontwikkeling, het onderhoud en de helpdesk met betrekking tot de diverse toepassingen die momenteel worden gebruikt binnen de rechterlijke orde. De medewerkers moeten minstens in het bezit van een graduaat informatica of gelijkgesteld diploma. Het gaat om een algemene offerteaanvraag met bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap. (*) 2/CIV/MIME/bijstand/december 2003. (**) Informatie- en Communicatietechnologie.