25 jun 2004 17:00

Ministerraad van 25 juni 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 juni 2004, Wetstraat 16 om
11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 juni 2004, Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister had het over een pakket maatregelen dat werd goedgekeurd op het vlak van Justitie. Het gaat om de uitvoering van de beslissingen van de buitengewone Ministerraad van Brussel. Deze maatregelen moeten niet alleen de gerechtelijke achterstand terugdringen maar ook de criminaliteit aanpakken. Zo is er de uitbreiding van het magistratenkader maar ook de snellere behandeling van de dossiers van kleine delinquenten die op heterdaad worden betrapt. De internationale gerechtelijke bijstand op strafrechtelijk vlak zal bovendien worden versterkt. De Minister van Justitie kondigde ook de oprichting aan van een commissie, die zal instaan voor de vernieuwing van de organen voor de erediensten van de islam. De Eerste Minister verklaarde ook dat technische aanpassingen werden doorgevoerd op het vlak van asielopvang. De asielzoekers waarvan de aanvraag ontvankelijk werd verklaard zullen worden gespreid over zo'n 140 OCMW's. Ook herinnerde hij er aan dat het aantal asielzoekers alsmaar afneemt. Guy Verhofstadt had het tenslotte over de uitvoering van een beslissing van de buitengewone Ministerraad van Gembloers, waarbij aan de grote steden bijkomende middelen worden toegekend op het vlak van huisvesting.