25 jun 2004 17:00

Nationale Loterij

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract (*) dat werd afgesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht (**).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract (*) dat werd afgesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht (**).

Deze eerste wijziging geeft uitvoering aan de beslissingen van de Ministerraad van 14 oktober 2003 om het in 2003 verschuldigde bedrag van 30 miljoen euro als eenmalige bijzondere monopolierente, om te zetten in een bijkomend en equivalent bedrag dat toe te voegen is aan het voor 2004 voorziene bedrag van 210.191.000 EUR. (*) dat op 27 maart 2003 werd afgesloten. (**) goedgekeurd bij koninklijk besluit van 4 april 2003.