25 jun 2004 17:00

Belgocontrol

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van de tweede wijziging van het beheerscontract (*) tussen de Staat en Belgocontrol.

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van de tweede wijziging van het beheerscontract (*) tussen de Staat en Belgocontrol.

(*) afgesloten op 14 augustus 1998 en aangepast op 10 mei 2004.