25 jun 2004 17:00

Organen van de Islamitische eredienst

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie en bevoegd voor de Godsdiensten, heeft de ministerraad een Koninklijk Besluit goedgekeurd ter oprichting van een Commissie belast met de organisatie van de hernieuwing van de organen van de Islamitische eredienst.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie en bevoegd voor de Godsdiensten, heeft de ministerraad een Koninklijk Besluit goedgekeurd ter oprichting van een Commissie belast met de organisatie van de hernieuwing van de organen van de Islamitische eredienst.

De Moslimexecutieve van België kreeg een in de tijd beperkt mandaat dat afliep op 31 mei 2004. Er moeten dan ook op de kortst mogelijke termijn algemene verkiezingen worden georganiseerd. Het ontwerp van Koninklijk Besluit richt een Commissie op die wordt belast met de organisatie van deze algemene verkiezingen.