25 jun 2004 17:00

Rust- en overlevingspensioenen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector.

Met ingang van 1 januari 2003, worden alle inspecteurs van financiën die behoren tot het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën bezoldigd op basis van een enige weddenschaal die verhogingspercentages meebrengen van 38,52% voor titularissen van de schaal 13S3 en van 16,27% voor de titularissen van de schaal 15S1. Het is dus opportuun om te voorzien in een spreiding van de budgettaire last die voortvloeit uit de perequatie van de, op de datum van de toekenning van deze verhoging, lopende pensioenen van de vroegere titularissen van deze graad. (*) met toepassing van artikel 12, § 3 van de wet van 9 juli 1969.