25 jun 2004 17:00

Standaarden en software

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, keurde de Ministerraad de richtlijnen en aanbevelingen aan de federale overheidsdiensten voor het gebruik van standaarden, op maat gemaakte toepassingssoftware en vrije software goed.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, keurde de Ministerraad de richtlijnen en aanbevelingen aan de federale overheidsdiensten voor het gebruik van standaarden, op maat gemaakte toepassingssoftware en vrije software goed.

Voor nieuwe ICT-systemen zullen de FOD's voortaan uitsluitend gebruik maken van open standaarden en/of open specificaties voor gegevensformaten en communicatieprotocollen bij de archivering, de uitwisseling of de mededeling van computergegevens. De FOD's zullen voor bestaande toepassingen die bij de archivering, de uitwisseling of de mededeling van elektronische gegevens aan externe partijen nog geen gebruik maken van open standaarden en/of open specificaties voor gegevensformaten en communicatieprotocollen, een migratie opstarten en voltooien overeenkomstig een planning die wordt overeengekomen bij de vastlegging van elke open standaard en/of open specificatie. De federale overheidsdiensten zullen over de eigendomsrechten beschikken van elke "op maat gemaakte software". Deze zal in broncode en vrij van licentierechten afgeleverd worden. De federale overheidsdiensten zullen deze software als "vrije software" kunnen ter beschikking stellen van andere overheidsdiensten. ICT speelt een steeds grotere rol bij de verzekering van de continuïteit van de bedrijfsprocessen en van de dienstverlening van de overheid. Daarom moet zeker bij ICT-opdrachten de gunning steeds gebaseerd blijven op criteria zoals 'Total Cost of Ownership'. De federale overheidsdiensten zullen bij de aankoop van ICT-producten en ICT-diensten streven naar het vermijden van de afhankelijkheid van een bedrijfseigen("proprietary") platform. De Ministerraad heeft de Permanente ICT Stuurgroep belast met het bepalen, vóór eind december 2004, van een eerste lijst van open standaarden en/of open specificaties alsook migratiemodaliteiten.