25 jun 2004 17:00

Invoering van een chip in de paspoorten

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het inschrijven van een bijkomend bedrag van 2,5 miljoen euro op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken, om de meerkosten te dekken bij de invoering van een chip in de paspoorten.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het inschrijven van een bijkomend bedrag van 2,5 miljoen euro op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken, om de meerkosten te dekken bij de invoering van een chip in de paspoorten.

Vanaf oktober 2004 zal België paspoorten met een chip in omloop brengen. Die chip zal biometrische elementen met inlichtingen over de houder van het document bevatten. Het bijkomende bedrag stemt overeen met de meerkosten voor de chips in vergelijking met de raming die in 2003 werd gemaakt bij de begrotingsaanvraag voor 2004. Om de vereiste verhoging te compenseren werd het tarief der consulaire rechten voor de paspoorten zodanig gewijzigd dat er ten behoeve van de Schatkist een jaarlijkse verhoging van de ontvangsten ten bedrage van 10 miljoen euro zal ontstaan. Aangezien deze tariefverhoging ingaat op 1 juli 2004 zal deze dit jaar 5 miljoen euro opbrengen, hetzij een positief verschil van 2,5 miljoen euro vergeleken met de gevraagde begrotingsverhoging.