25 jun 2004 17:00

Statuut van de officieren

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wetten (*) betreffende het statuut van de beroepsofficieren, de onderofficieren van het actief kader en de vrijwilligers van het actief kader van de krijgsmacht.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wetten (*) betreffende het statuut van de beroepsofficieren, de onderofficieren van het actief kader en de vrijwilligers van het actief kader van de krijgsmacht.

Dit voorontwerp van wet beoogt de doelstelling en de nadere regels van de schorsing bij ordemaatregel nauwkeuriger te bepalen en het vastleggen van een nieuwe regel van toekenning van anciënniteit voor de officieren die tegelijk gunstig worden aanbevolen door een bevorderingscomité. (*) van 1 maart 1958, 27 december 1961 en 12 juli 1973.