25 jun 2004 17:00

Vredegerechten

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het plaatsen van een bestelling van informaticamateriaal bij de firma Axylis, dit ten behoeve van alle Vredegerechten.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het plaatsen van een bestelling van informaticamateriaal bij de firma Axylis, dit ten behoeve van alle Vredegerechten.

De informatica-uitrusting van de vredegerechten is immers aan vernieuwing toe. Zo zullen zij over een gecentraliseerde infrastructuur beschikken, wat op lange termijn onmisbaar is in het kader van het informatiseringsproject van Justitie, het zogenaamde 'Phenix' project (*). De bestelling betreft een globaal bedrag van 3,2 miljoen euro excl. BTW. (*) Phenix is de codenaam van het toekomstig informaticasysteem van Justitie. Dit project, dat eind 2001 werd opgestart, beoogt de rationalisering, de modernisering en de uniformisering van de verschillende informaticasystemen die thans bij de Hoven en Rechtbanken worden gebruikt.