25 jun 2004 17:00

Kwartier Koningin Astrid en Koningin Elisabeth

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van twee contracten voor de uitbating en totale waarborg van de technische en thermische installaties van het kwartier Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek (militair hospitaal) en het kwartier Koningin Elisabeth te Evere.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van twee contracten voor de uitbating en totale waarborg van de technische en thermische installaties van het kwartier Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek (militair hospitaal) en het kwartier Koningin Elisabeth te Evere.

Deze kwartieren beschikken niet over gespecialiseerd personeel om de thermische en technische installaties op een economische en veilige wijze te kunnen uitbaten. De overeenkomsten werden gesloten voor een periode van tien jaar.