25 jun 2004 17:00

Personeel van de politiediensten

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten.

Het voorontwerp van wet geeft uitvoering aan het arrest waarin het Arbitragehof elf artikelen van de overgangsbepalingen van het statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, geheel of gedeeltelijk vernietigt. Dit voorontwerp van wet wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.