15 mei 2013 14:05

FOD Justitie krijgt toegang tot gegevensbank met juridische info

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om een overheidsopdracht uit te schrijven om de gerechtelijke diensten toegang te geven tot de gegevensbanken van de uitgeverijen Larcier, Bruylant, Intersentia en Die Keure/La Charte.

Het gaat om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een jaar met mogelijkheid om vier maal  te verlengen. De ministerraad keurt het bestek hiervoor goed.