04 feb 2022 17:54

FOD Justitie: overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een databank van vonnissen en arresten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een databank van vonnissen en arresten voor de rekening van de FOD Justitie.

Het doel van deze opdracht is te kunnen beschikken over een centraal register of een databank van alle vonnissen en arresten van de Belgische justitie. Via dit systeem zou iedereen die dat wenst toegang moeten krijgen tot alle rechterlijke beslissingen, zij het in gepseudonimiseerde vorm. Onder bepaalde voorwaarden kan dit platform interne gebruikers ook toegang verschaffen tot de niet-gepseudonimiseerde vorm, met andere woorden tot de digitale authentieke akte.

Gezien de omvang van de verscheidende uitdagingen voor de invoering van deze databank, moet het mogelijk zijn om op korte termijn op technisch en technologisch vlak een contractueel kader te creëren binnen de FOD Justitie, zodat de vooropgestelde termijnen kunnen worden nageleefd. De aanbesteding bestaat uit slechts één perceel en betreft de ontwikkeling, de hosting, het onderhoud en de ondersteuning van de centrale databank van vonnissen en arresten.