04 feb 2022 17:54

FOD Justitie: overheidsopdracht voor het Digitaal Transformatieplan

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de lancering van een overheidsopdracht met als doel het opzetten van een co-sourcing-raamcontract voor het Digitaal transformatieplan.

In het kader van de Europese kredieten voor het Nationaal plan voor herstel en veerkracht werd een project ingediend voor een digitale transformatie van het rechtssysteem. Het Digitaal Transformatieprogramma (DTP) is een geheel aan technische en functionele realisaties, op basis van een meerjarige roadmap. Dankzij het DTP kan Justitie, en meer in het bijzonder de Rechterlijke Orde, haar werkprocessen en informatiebeheer efficiënt, effectief en flexibel vertalen naar een interne werking en externe dienstverlening gebaseerd op toekomstgerichte digitale oplossingen.

Opdat er voor de verschillende digitaliseringsinitiatieven van het DTP en breder binnen Justitie voorzien kan worden in de nodige expertise voor de sturing en de opvolging bestaat de voorgestelde raamovereenkomst uit de volgende twee percelen:

  • perceel 1: governance, ICT-architectuur, Program, Project, Change en Communication Management
  • perceel 2: audit, risicobeheer

Deze raamovereenkomst zal in totaal vier jaar lopen.