28 mei 2021 19:33

FOD Justitie: overheidsopdracht voor IT-faciliteiten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor IT-faciliteiten voor de FOD Justitie.

De continuïteit van de openbare dienst vereist dat permanent bekabelingswerken kunnen worden uitgevoerd. In dat kader wordt een overheidsopdracht opgestart die daarin zal voorzien voor een periode van zes jaar.

De opdracht zal verlopen via openbare procedure met Europese bekendmaking.