27 jan 2023 16:30

FOD Justitie: verlenging van de opdracht voor de toepassing Sidis Suite

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de verlenging in 2023 van de opdracht voor de toepassing Sidis Suite, dat de leidinggevenden van de Belgische gevangenissen moet ondersteunen bij het detentiebeheer.

Overwegende dat de toepassing Sidis Suite van groot kritisch belang is voor het beheer van de penitentiaire inrichtingen en dat het consortium “Atos – RealDolmen – Business & Decision” over een feitelijk monopolie op deze toepassing beschikt, keurt de ministerraad de verlenging van de samenwerking met dit consortium in 2023 goed.