21 okt 2021 17:15

FOD Mobiliteit: vergoeding internationale opdracht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van ministerieel besluit goed tot regeling van de vergoedingen van de personeelsleden van de FOD Mobiliteit, die een opdracht vervullen bij sommige internationale instellingen.

Dit ontwerp beoogt specifieke vergoedingen vast te stellen voor de personeelsleden van de FOD Mobiliteit die voor lange duur in het buitenland worden aangewezen. Het beoogt eveneens een reglementaire tekst met algemene reikwijdte te zijn opdat er niet voor elke eventueel toekomstige opdracht van lange duur in het buitenland een nieuw reglementair kader gecreëerd dient te worden. Op heden betreft de aanwijzing van een Commissaris bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) in Montreal echter de enige opdracht van lange duur in het buitenland voor personeelsleden van de FOD Mobiliteit.

Het ontwerp wordt ter syndicale onderhandeling voorgelegd. 

Ontwerp van ministerieel besluit tot regeling van de vergoedingen van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, die een opdracht vervullen bij sommige internationale instellingen