09 nov 2009 15:41

FOD Sociale Zekerheid publiceert jaarverslag 2008

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid stelt u zijn jaarverslag 2008 voor. Deze editie van het jaarverslag is zonder meer speciaal te noemen. Niet alleen spreken we over het allereerste geïntegreerde jaarverslag van de FOD, maar ook over een volledig digitale versie. Vernieuwing is het sleutelwoord doorheen deze publicatie.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid stelt u zijn jaarverslag 2008 voor. Deze editie van het jaarverslag is zonder meer speciaal te noemen. Niet alleen spreken we over het allereerste geïntegreerde jaarverslag van de FOD, maar ook over een volledig digitale versie. Vernieuwing is het sleutelwoord doorheen deze publicatie.

De FOD staat in voor ieders welzijn en sociale rechten: of het nu gaat om werknemers of zelfstandige ondernemers, burgerlijke oorlogsslachtoffers of personen met een handicap. Hij staat voortdurend stil bij de toekomst van onze sociale zekerheid en zorgt ervoor dat iedere burger zijn sociale rechten op een correcte wijze geniet. Daarnaast vertegenwoordigt de FOD België op internationaal niveau. Naast een historisch overzicht over de sociale bescherming in België, biedt het jaarverslag een overzicht van de opdrachten en realisaties van de FOD en is het onderbouwd met statistieken, cijfers en andere verwijzingen.

2008 was het jaar van de verandering. De FOD lanceerde heel wat initiatieven en projecten onder de naam NoVo om een aantrekkelijke, innovatieve en toekomstgerichte werkgever te zijn. Het gaat over cultuur, teamwerk en leiderschapsontwikkeling, over digitalisering en modernisering van IT-infrastructuur, over dynamic office, publieke samenwerking en nog zoveel meer.

Ontdek de website van ons jaarverslag:
http://www.socialsecurity.fgov.be/rapport/2008/nl/jaarverslag.htm