17 mrt 2015 11:43

FOD Volksgezondheid, apothekers en producenten werken aan betere controle biociden

De milieu-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hebben tussen mei 2014 en maart 2015 een inspectiecampagne bij apotheken en farmaceutische producenten gevoerd. De inspecteurs controleerden of de biociden zoals desinfecterende handgels, -zepen en doekjes en insectenwerende en –dodende middelen (muggen, huisstofmijt,…) een toelating hadden om verkocht te worden in België.

Producenten moeten een toelating hebben voordat zij biociden op de Belgische markt brengen. De FOD Volksgezondheid evalueert de samenstelling van het product en controleert onder andere of het etiket de nodige richtlijnen voor veilig gebruik bevat. Zo streeft de FOD ernaar de risico’s voor milieu en gezondheid te beperken.


In een eerste fase controleerde de milieu-inspectie 73 apotheken en vond er 64 verschillende niet-conforme biociden. Aan de apotheken werd gevraagd om deze  producten terug te zenden naar hun leveranciers. De inspectiedienst kon de verschillende producenten van deze biociden in kaart brengen en voerde vervolgens een gerichte inspectiecampagne bij 39 farmaceutische producenten. Ze vond er –naast de 64 al eerder gedetecteerde producten –nog 78 producten die niet-conform waren (142 in totaal).


De meeste producenten reageerden meteen door de niet-conforme producten van de markt te halen. Samen met de beroepsverenigingen van de apotheken (APB en OPHACO) en van de groothandelaars-verdelers van farmaceutische producten werden alle betrokken apotheken ingelicht en werd hen gevraagd om de nog aanwezige voorraad terug te sturen.  49 producten  zijn nu reeds -of zullen binnen zeer korte termijn- in orde zijn met de wetgeving en kunnen na aanpassing terug verkocht en gebruikt worden. De milieu-inspectie stelde ten slotte een PV op tegen drie producenten. De PV’s kunnen tot een administratieve boete of een strafrechtelijke vervolging leiden.


Het was de eerste keer dat de milieu-inspectie een grootschalige campagne voerde bij apotheken en farmaceutische producenten en er de verkochte biociden controleerde. “Ik ben een voorstander van grondige inspecties; enkel dan kunnen we voorkomen dat er biociden zonder toelating op de markt zijn”, zegt Marie-Christine Marghem die als minister van Leefmilieu bevoegd is voor deze toelatingen. “Om een correct beleid te kunnen voeren dat de impact op milieu en gezondheid inperkt, is het noodzakelijk een volledig marktoverzicht te hebben. Ik wil wel benadrukken dat de niet-conforme biociden in hoofdzaak producten waren met een laag gezondheidsrisico. Sommige producten kunnen bijvoorbeeld huidirritatie veroorzaken”, verduidelijkt ze. “Ik vind het ook belangrijk dat de controles in de eerste plaats bij de bron gebeuren, bij de producenten dus”, besluit ze.

 

De FOD Volksgezondheid zal in de toekomst nauw samenwerken met de beroepsverenigingen en hen blijven informeren over de biocidenwetgeving. Er is een duidelijke wil van de fabrikanten en de apotheken om in orde te zijn met de wetgeving. De milieu-inspectie voorziet hercontroles in apotheken en bij farmaceutische producenten en zal ook actief blijven controleren bij andere verkoop-en distributiekanalen van biociden.

Via de apotheken kunnen klanten informatie vragen over de verkochte handdesinfectieproducten of insectenwerende en –dodende middelen. Biociden die goedgekeurd werden door de FOD bevatten een toelatingsnummer en zijn opgenomen in de databank met toegelaten producten, die wekelijks wordt geüpdatet (www.biocide.be, interactieve lijst van toegelaten biociden).

 

Voetnoten
APB-Algemene Farmaceutische Bond
OPHACO-Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België


Contact:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90