17 mei 2004 15:00

FOD Volksgezondheid: Brussel 19 mei 2004 - SYMPOSIUM “USA-BELGIUM : SAME CHALLENGES, DIFFERENT SOLUTIONS?”

EEN BLIK OP ZORGKWALITEIT EN ORGANISATIE VAN BELGISCHE EN AMERIKAANSE ZIEKENHUIZEN.

Zowat overal in de wereld en zeker in de "ontwikkelde" landen staat de ziekenhuissector voor zware uitdagingen. Door de vergrijzing van de bevolking en de snelle evolutie in medische technieken dreigt de medische verzorging mettertijd immers onbetaalbaar te worden. Onder de titel "Same challenges, different solutions?" organiseert de FOD Volksgezondheid samen met de Amerikaanse ambassade in Brussel op woensdag 19 mei een symposium over zorgkwaliteit en organisatie in ziekenhuizen in België en de Verenigde Staten van Amerika.

EEN BLIK OP ZORGKWALITEIT EN ORGANISATIE VAN BELGISCHE EN AMERIKAANSE ZIEKENHUIZEN. Zowat overal in de wereld en zeker in de "ontwikkelde" landen staat de ziekenhuissector voor zware uitdagingen. Door de vergrijzing van de bevolking en de snelle evolutie in medische technieken dreigt de medische verzorging mettertijd immers onbetaalbaar te worden. Onder de titel "Same challenges, different solutions?" organiseert de FOD Volksgezondheid samen met de Amerikaanse ambassade in Brussel op woensdag 19 mei een symposium over zorgkwaliteit en organisatie in ziekenhuizen in België en de Verenigde Staten van Amerika.

In de meeste landen zijn de problemen ongeveer dezelfde. Toch verschilt de aanpak naargelang de historische achtergrond, de cultuur en de lokale sociale en economische omstandigheden van elk land. Deze verschillen kunnen echter verrijkend zijn wanneer ze vanuit verschillende hoeken worden geanalyseerd en vergeleken. De specifieke kenmerken van het Amerikaanse gezondheidssysteem hebben de Verenigde Staten ertoe aangezet grondig na te denken over kwaliteit en organisatie van de gezondheidszorg. Daarom leek het interessant ervaringen uit te wisselen en samen met de ambassade van de Verenigde Staten in Brussel een symposium te organiseren. Drie grote thema's komen aan bod: · Werkorganisatie in het ziekenhuis De werking van een modern ziekenhuis vereist dat talrijke, gevarieerde en complexe taken op elkaar worden afgestemd. Het John Hopkins Hospital is een pionier op het vlak van ziekenhuisorganisatie. Een panel actoren van het Belgische ziekenhuiswezen zal zijn eigen ondervinding toetsen aan de Amerikaanse ervaring. · Nursing Ondanks de automatisering van bepaalde taken, in het bijzonder op administratief vlak, heeft moderne ziekenhuiszorg steeds meer gespecialiseerd personeel nodig. Het verpleegkundig beroep daarentegen verliest steeds meer zijn aantrekkingskracht. Hoe kunnen wij die tendens indammen of zelfs omkeren? In twee uiteenzettingen, een Amerikaanse en een Belgische, zal een balans worden opgemaakt van beide ervaringen. · Zorgkwaliteit en externe evaluatie De Verenigde Staten kunnen terugblikken op een jarenlange ervaring inzake accreditering van ziekenhuizen en hebben het concept naar talrijke landen uitgevoerd. Een panel deskundigen zal kijken hoe de verscheidene methodologieën op gebied van kwaliteit geïntegreerd kunnen worden in beide landen. De drie thema's worden telkens afgesloten met een debat met de zaal. Om af te ronden zal de heer Benoît Collin, kabinetsmedewerker van de heer Rudy Demotte, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het standpunt van de minister uiteenzetten. Voor alle verdere informatie over het programma en de Belgische en internationale sprekers kan u terecht op de volgende websiteadressen. Ook de speeches kan u hierop vanaf 24 mei terugvinden: · www.health.fgov.be/telematics/symposium/usabe · www.health.fgov.be/vesalius >>> surf naar NEWS en klik op Seminaries/studiedagen voor meer informatie: Inge Jooris 0475/800487 inge.jooris@health.fgov.be