21 dec 2012 11:46

FOD Volksgezondheid lanceert campagne slaap- en kalmeringsmiddelen

België behoort bij de koplopers in de wereld voor wat het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen betreft. Ook al heeft zich sinds 2008 een voorzichtige daling ingezet, het gebruik blijft hoog. Zo gingen er in 2011 iets minder dan 13,5 miljoen doosjes over de toonbank. Uit de laatste Gezondheidsenquête blijkt dat 1 Belg op 12 ouder dan 15 jaar twee weken voor de enquête een kalmeringsmiddel gebruikte. Ongeveer 1 op 10 Belgen gebruikte toen een slaapmiddel.

Vrouwen gebruiken beduidend meer slaap- en kalmeringsmiddelen dan mannen. Ook binnen hogere leeftijdsgroepen en bij laaggeschoolden liggen de percentages hoger.

Tussen 2000 en 2008 steeg het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen met ongeveer 8,16% Sinds het begin van de campagne in 2008 is er echter een voorzichtige daling op te merken van 2,19%. (bron APB)

Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil met deze nieuwe campagne de groep van niet-gebruikers en recente gebruikers informeren over de risico’s van onaangepast gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen bij problemen met angst, stress en slapeloosheid. Het risico op gewenning of verslaving is groot. Daarom is het dikwijls beter om medicatie te vermijden. Alleen bij ernstige problemen of wanneer gewone behandelingen niet helpen, kunnen deze medicijnen in samenspraak met een arts of apotheker helpen.

Hoewel slaap- en kalmeringsmiddelen bepaalde symptomen kunnen bestrijden, nemen ze de onderliggende oorzaak niet weg. Voor de minister van Volksgezondheid is het dan ook erg belangrijk om via sport, ontspanning, … de oorzaken van de slaap-, stress- en angstproblemen aan te pakken.

De campagne 2012 is een vervolg op de campagne uit 2009 en heeft als motto “Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar – Praat erover met je huisarts of je apotheker”. De campagne wordt ontwikkeld in de drie landstalen en bevat onder andere een TV-spot en een publicatie in een aantal weekbladen. Meer informatie is beschikbaar op de website www.slaapenkalmeringsmiddelen.be en www.gezondheid.belgie.be/benzo.

Contact :
Kurt Doms
02/524.86.18
0494/72.23.55
kurt.doms@gezondheid.belgie.be