03 sep 2013 12:50

FOD Volksgezondheid stelt nu ook online doventolken ter beschikking in ziekenhuizen

Vandaag stellen minister Laurette Onkelinx en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een systeem van doventolken via videoconferentie voor.

In ons land zijn naar schatting 10.000 tot 11.000 mensen die een gebarentaal gebruiken. Wanneer iemand die doof of slechthorend is naar het ziekenhuis moet, wordt hij of zij soms geconfronteerd met een taal- en cultuurbarrière. In de meeste ziekenhuizen is niet direct iemand aanwezig die gebarentaal beheerst, wat soms voor moeilijkheden kan zorgen wanneer de patiënt en het medisch personeel elkaar niet goed begrijpen. Patiënten kunnen om verschillende redenen immers niet altijd over een professionele tolk ter plaatse beschikken.


Daarom lanceert de FOD Volksgezondheid nu een tolkensysteem op afstand voor dove of slechthorende patiënten. Via een systeem van videoconferentie kunnen medisch personeel en patiënten contact opnemen met een doventolk die Vlaamse of Frans-Belgische gebarentaal begrijpt. Deze tolken werken respectievelijk in het UZ Gent en het CHU Charleroi.


Op www.vgtvideo-gezondheid.be kunnen patiënten meer informatie over dit project vinden. Ze vinden er onder meer een video in gebarentaal met uitleg over het tolkensysteem, een lijst met deelnemende ziekenhuizen en uitleg over hoe men een afspraak kan maken. Het systeem van doventolken is volledig gratis voor de patiënt, en is uiteraard vertrouwelijk, zoals elk gesprek tussen arts en patiënt.


De FOD Volksgezondheid probeert er sinds 1999 via een systeem van interculturele bemiddeling voor te zorgen dat ook patiënten die zich niet goed in het Nederlands of Frans verstaanbaar kunnen maken, via een intercultureel bemiddelaar toch de juiste medische zorgen kunnen krijgen. Sinds 2009 lopen ook proefprojecten voor interculturele bemiddeling via het internet. Op dit moment zijn er bemiddelaars beschikbaar in 17 talen, die ofwel in een vast ziekenhuis werken, of via videoconferentie beschikbaar zijn. In 2012 deden de interculturele bemiddelaars in het totaal 107.000 interventies.


Meer info:


Jan Eyckmans – Woordvoerder FOD Volksgezondheid – 0495/25.47.24


Nathalie Soggia – Communicatieverantwoordelijke CHU Charleroi - 071/920.481