17 nov 2006 16:00

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Verlenging van de overeenkomst voor de exploitatie van het informaticasysteem dat de Dienst Budget en Beheerscontrole gebruikt

Verlenging van de overeenkomst voor de exploitatie van het informaticasysteem dat de Dienst Budget en Beheerscontrole gebruikt

De overeenkomst voor de exploitatie van het informaticasysteem dat de Stafdienst Budget en Beheerscontrole voor het dagelijks beheer van de begroting en de betalingen gebruikt loopt af op 31 december 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg had de overeenkomst met de firma Ardatis NV afgesloten. Minister van Werk en Informatisering Peter Vanvelthoven stelt voor om ze te verlengen voor een periode van maximum 5 jaar vanaf 1 januari 2007. De ministerraad heeft dit voorstel goedgekeurd.