13 jun 2018 16:13

FOD Werkgelegenheid en sector Podiumkunsten slaan handen in elkaar en ontwikkelen gratis risicoanalyse-tool

De podiumsector brengt ons cultuur en vermaak en staat garant voor menig aangename momenten. Om de werkcondities in de sector te blijven verbeteren lanceren de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) vandaag het risicoanalyse-instrument OiRA voor de sector van de podiumkunsten. Deze online tool geeft de KMO’s in de sector de mogelijkheid om de risico’s, waar zijzelf en hun personeelsleden, mee geconfronteerd worden inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen. OiRA-podiumkunsten kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector en de FOD Werkgelegenheid.

Wat is OiRA?
Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software, die werd ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA), kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.
In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces doorlopen, zodat de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden en daarnaast preventieve acties kunnen worden opgesteld in een “op maat gemaakt” actieplan.
De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kappersbranche. Deze vormde de basis voor de ontwikkeling van deze tool in andere Europese landen. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd (update 2018) en in 2015 OiRA Bouw. In 2016 kwam er de OiRA Horeca en in 2017 de OiRA schoonmaak en de OiRA Bakkers.
Aangepast aan de sector
OiRA Podiumkunsten (Productiegezelschappen/Locaties) werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,…
Naast de risicoanalyse worden ook tips gegeven over ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.
De medewerkers aan de ontwikkeling van de OiRA Podiumkunsten zijn er rotsvast van overtuigd dat met deze tool een reeds lang bestaande behoefte werd ingevuld. Alle organisaties hebben zich geëngageerd om deze tool te promoten via hun netwerk.

EU-OSHA
EU-OSHA stimuleert beroepsverenigingen om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en de behoeften van hun land. Zo wil het Agentschap de risicoanalyse promoten bij bedrijven, en in het bijzonder bij kmo’s. Doorgaans hebben kmo’s immers beperktere middelen voor risicopreventie. Met deze gratis tool kunnen ook zij hun arbeidsplaats veiliger maken. Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA: "Risicobeoordeling is het fundament van gezondheids- en veiligheidsbeheer, en met het OiRA-project bieden wij Europese bedrijven de mogelijkheid om deze risicobeoordeling goed uit te voeren op hun arbeidsplaats, zonder dat ze daardoor hun budget overschrijden."

 

Links

Websites van de FOD Werkgelegenheid:


Contact
Frank Dehasque

Belgisch Focal Point manager

+32 2 233 42 28

frank.dehasque@werk.belgie.be


Het Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk (EU-OSHA) draagt ertoe bij om werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap onderzoekt, ontwikkelt en verspreidt betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en organiseert voorlichtingscampagnes in heel Europa. Het Agentschap is in 1996 door de Europese Unie opgericht en gevestigd in het Spaanse Bilbao. Het brengt niet alleen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, regeringen van de lidstaten, werkgevers- en werknemersorganisaties bij elkaar, maar ook vooraanstaande deskundigen uit alle 28 lidstaten en daarbuiten.
Volg ons op Facebook en Twitter, ga naar de blog van het Agentschap of schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt ook via de RSS-feed regelmatig nieuws en informatie van EU-OSHA ontvangen.


De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stimuleert de werkgelegenheid en is belast met de verbetering van de arbeidskwaliteit in een Belgische, Europese en internationale context. Door het verzekeren van kwaliteitsvolle loon- en arbeidsvoorwaarden en het bevorderen van de creatie en het behoud van werk verzoent de FOD de belangen van werknemers en werkgevers. Hiervoor worden onderzoeken, analyses en studies uitgevoerd, wordt het vereiste juridische kader uitgewerkt, de sociale dialoog in goede banen geleid, collectieve conflicten vermeden en de toepassing van de normen gewaarborgd via promotie, preventie, toezicht en sanctie.
Met zijn veelzijdige expertise, ruime ervaring en onpartijdige toezichtdiensten bouwt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bruggen met en tussen zijn stakeholders.