21 sep 2006 17:00

Fonds tot vergoeding van ontslagen werknemers

Verhoging van de financiering van het fonds tot vergoeding van de ontslagen werknemers in geval van sluiting van ondernemingen

Verhoging van de financiering van het fonds tot vergoeding van de ontslagen werknemers in geval van sluiting van ondernemingen

De ministerrraad keurde de verhoging goed van het bedrag van de alternatieve financiering voor de financiering van het Fonds tot vergoeding van de werknemers ontslagen in geval van sluiting van ondernemingen. Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte stelde het ontwerp van koninklijk besluit voor. Volgens de wet van 3 juli 2005 kan de Koning vanaf 29 juli 2005 de kostprijs financieren van het Fonds tot vergoeding van de ontslagen werknemers in geval van sluiting van ondernemingen door middel van het bedrag van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Het ontwerp legt het bedrag van de verhoging vast op 1.400.000 euro voor 2006. Het gaat om een transfer zonder budgettaire gevolgen van inkomsten verkregen uit de BTW naar het Fonds tot vergoeding van de ontslagen werknemers in geval van sluiting van de onderneming.