21 sep 2006 17:00

Ministerraad van 21 september 2006

De ministerraad vergaderde op donderdag 21 september 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad vergaderde op donderdag 21 september 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad nam volgende beslissingen.