21 sep 2006 17:00

NMBS

Wijziging van de statuten van de NMBS na verhoging van het kapitaal

Wijziging van de statuten van de NMBS na verhoging van het kapitaal

De ministerraad keurde het koninklijk besluit goed dat de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij voor Belgische Spoorwegen bekrachtigt. Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens stelden het ontwerp van koninklijk besluit voor. De buitengewone algemene vergadering van de NMBS keurde op 28 april 2006 de verhoging van het maatschappelijk kapitaal zonder uitgave van nieuwe aandelen goed. Het maatschappelijk kapitaal is van 930.070.000 euro tot 1.115.070.000 euro verhoogd. De statuten worden nu aangepast.