21 sep 2006 17:00

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

Financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

Financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

De ministerraad legde het bedrag voor het jaar 2006 vast voor de financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. Daarvoor legden Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en Minister van Werk Peter Vanvelthoven een ontwerp van koninklijk besluit voor. In de verschillende toegewezen budgetten wordt de aanwending van 22,310 miljoen euro voor de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen gerealiseerd door een voorafname op de BTW inkomsten in het kader van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid.